English | 中文简体
首页 | 联系我们

/联系我们

上海交通大学设计研究总院

Shanghai Jiaotong University Design Research Institute

提交您的设计需求:

  • 真实姓名
  • 联系电话
  • 通信地址
  • 您的留言
提交

+ 电话: (+86 21)62035522                                         

+ 传真: (+86 21)52340630                                        

微信sjtuad_1985 

+ 地址: 上海市淮海西路55号申通信息广场6D【中国上海·交通大学徐汇校区】